Първо ОУ Георги Бакалов
Основно училище в град Стара Загора

За родителите

Във връзка с организирането и провеждането на НВО – VІІ клас за учебната 2019/2020 г., ви информирам следното:

  1. Изпитите от Националното външно оценяване по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА са задължителни за всички ученици.
  2. Учениците имат право да се явят и на трети изпит – по изучавания чужд език, който е по желание. За целта от 06.04. до 10.04.2020 г., желаещите следва да подадат заявление по образец до директора на училището /Приложение 2_1.3 чужд език/. Предвид епидемиологичната обстановка в страната, заявленията се изпращат сканирани на електронен адрес /e-mail/ : ou1sz@abv.bg
  3. Учениците, които желаят да продължат образованието си в спортно училище или училище по изкуствата, следва да подадат заявление /Приложение 2_1.1 за проверка на способностите/ за явяване на изпити за проверка на способностите. Заявленията се изпращат на посочения електронен адрес.
  4. Образци на заявления може да изтеглите и попълните:

-  Приложение 2_1.3 чужд език   от Pril-2-1-3

- Приложение 2_1.1 за проверка на способностите  от Pril-2-1-1