Първо ОУ Георги Бакалов
Основно училище в град Стара Загора

Материална база

Училището разполага с:

  • модерни компютърни кабинети;
  • мултимедийна зала;
  • кабинет с интерактивна дъска;
  • богата библиотека;
  • медицински кабинет;
  • просторен двор за игри;