Първо ОУ Георги Бакалов
Основно училище в град Стара Загора

История на училището

През 1948 г. – в кв. “ Акарджа” започва изграждането на ново училище, за чиято сграда тухларското съсловие в града подарява 200 хиляди броя тухли. Първо основно училище е открито през учебната 1949/ 1950 год. Директор е Бойчо Цонев. Сред първите учители са Любомир Андреев, Тодорка Чолакова, Койчо Петков, Любина Боева.

 

През пролетта на 1960г. училището отглежда буби. С получените 20 хиляди стари лева са закупени инструменти и се слага началото на духов оркестър с ръководител Марко Стоянов. По–късно фанфарната музика - от 110 души – се оглавява от Стефан Кожухаров, който я извежда сред най – добрите оркестри в града.

 

Пет години по–късно - 1965 г. се изгражда и третият етаж на училищната сграда, като броят на учениците е вече 1560 и така училището става едно от най-големите в тогавашния Старозагорски окръг. По- късно с част от учениците са създадени две училища – ІХ ОУ “Веселин Ханчев” и ОУ “ Самара”.

 

От 1967 г. до днес училището носи името на старозагореца Георги Бакалов, виден български общественик, публицист, литературовед.

 

Дългогодишен директор на училището е Катя Радева, която ръководи училищните дела от 1975г. -1992 г.
По това време са оборудвани всички кабинети с най-модерни пособия, изграждат се физкултурен салон, библиотека. Училището придобива нов, съвременен облик. През този период заместник – директори са Васил Василев, Йорданка Дългъчева, Бонка Бъчварова. Тяхната работа допринася за повишаване качеството на учебно-възпитателния процес. Открояват се имената на най-добрите преподаватели: български език и литература – Минка Генчева, Милка Найденова; физика – Иван Крумов; биология – Минка Кирилова; география – Шмилева; химия – Василка Узунова; началните учители- Желязкова, Кюпова, Танева, Пенчева, Димова.

 

От 1992 г. до 2010 г. ръководството на училището поема младият и амбициозен директор Светла Пенев.
От 2011 г. и до днес постът се заема от Димитрина Тимофеева - опитен и ентусиазиран професионалист.