Първо ОУ Георги Бакалов
Основно училище в град Стара Загора

Екип на училището

 • Светла Георгиева Пенев - директор
 • Валентина Панайотова Чуканова - главен счетоводител
 • Мария Красимирова Георгиева - ресурсен учител
 • Камелия Вълева Митева - учител подготвителна група 
 • Гергана Пейчева Колева - начален учител
 • Константина Огнянова Мавлова - начален учител
 • Господинка Иванова Иванова - начален учител
 • Зорница Радославова Райчева - начален учител
 • Михаела Росенова Енчева - Димитрова - учител по Български език и литература
 • Евелина Герасимова Стойчева - учител по английски език (майчинство)
 • Иван Николов Каишев - Учител по Английски език
 • Елена Недялкова Василева - учител по Математика и Информационни технологии
 • Иван Жеков - учител по История и цивилизации и География и икономика
 • Десислава Бориславова Костова - учител по Природни науки и Изобразително изкуство
 • Милен Динков Стоянов - учител по музика, ЦДО начален етап
 • Тодор Ангелов Цветанов - учител по Физическо възпитание и спорт
 • Пенка Христова Дачева - учител по Технологии и предприемачество, ЦДО начален етап
 • Татяна Петрова Чернева - учител ЦДО начален етап
 • Мина Любомирова Михайлова - Апостолова - ЗАС
 • Пламена Иванова - чистач
 • Петранка Георгиева Господинова - чистач
 • Мария Илиева Манолчева – помощник на учителя
 • Димитър Иванов Димитров - медиатор
 • Янко Малчев Христов – огняр, работник по ремонт и поддръжка