Първо ОУ Георги Бакалов
Основно училище в град Стара Загора

Екип на училището

 • Светла Георгиева Пенев - директор
 • Надежда Иванова Георгиева - заместник-директор по учебната дейност
 • Росица Стефанова Василева - Стайкова - ресурсен учител
 • Гергана Пейчева Колева - учител подготвителна група
 • Константина Огнянова Мавлова - начален учител
 • Господинка Иванова Иванова - начален учител
 • Зорница Радославова Райчева - начален учител
 • Петя Русева Стефанова - учител по Български език и литература
 • Евелина Герасимова Стойчева - Учител по Английски език
 • Мария Стефанова Георгиева - учител по Математика и Информационни технологии
 • Валентин Иванов Хаджиев - учител по История и цивилизации и География и икономика
 • Десислава Бориславова Костова - учител по Природни науки и Изобразително изкуство
 • Милен Динков Стоянов - учител по музика, ЦДО начален етап
 • Тодор Ангелов Цветанов - учител по Физическо възпитание и спорт
 • Пенка Христова Дачева - учител по Технологии и предприемачество, ЦДО начален етап
 • Радина Иванова Димитрова - учител ЦДО начален етап
 • Мина Любомирова Михайлова - Апостолова - ЗАС
 • Иванка Стефанова Тилева - чистач
 • Петранка Георгиева Господинова - чистач
 • Николина Тодорова Тенева – помощник на учителя
 • Янко Малчев Христов – огняр, работник по ремонт и поддръжка