Първо ОУ Георги Бакалов
Основно училище в град Стара Загора

Заедно напред

 

Създаване на условия за по-успешна социална и трудова реализация на учениците от етническите малцинства чрез тяхното привличане и задържане в образователната система на страната.

 

 

Дейност 1. Организационна дейност по изпълнение на проекта

 • Ежемесечни срещи на екипа по проекта;
 • Изготвяне на междинни отчети;
 • Изготвяне на финален отчет.

Дейност 2. Провеждане на процедури за избор на изпълнители

 • Провеждане на процедура за избор на изпълнител за закупуване на консумативи
 • Провеждане на процедура за избор на изпълнител за провеждане на екскурзия
 • Провеждане на процедура за избор на изпълнител за изработване на сценични костюми

Дейност 3. Създаване на клубове по интереси:

 • Детска вокално-театрална формация "Звездица";
 • Клуб ИТИ;
 • Клуб "Слово";
 • Студио "Палитра";
 • Училищен вестник "Дъга";
 • Клуб "Потомци";
 • Клуб "Краезнание";
 • Клуб "Наш дом";
 • Клуб "Танцова формация Ритмика";
 • Фолклорна вокална група "Тракийче";
 • Клуб "Родолюбие";
 • Клуб "Здраве";
 • Клуб "Приятели".

Дейност 4*. Подготовка. Провеждане на традиционни празници

 

Дейност 5. Екскурзия - посещение на национални исторически музеи

 

Дейност 6. Осигуряване на информираност и публичност:

 • Провеждане на начална пресконференция;
 • Провеждане на информационна кампания сред родителите;
 • Издаване и разпространяване на инфоматериали;
 • Публикации в местни медии.