Първо ОУ Георги Бакалов
Основно училище в град Стара Загора

Коменски

 

  „Коменски“ е секторна образователна програма,
финансирана от Европейски съюз.

Цели да помогне на младежите да разберат многообразието на европейските култури и усвоят езиците и европейските ценности. Тя е част от проекта „Учене през целия живот“, като е ориентирана към учебните заведения за предучилищна и гимназиална степен. Получава наименованието си от чешкият мислител и педагог Ян Амос Коменски.

 

 

І среща


По време на проведената среща между партньорите в международен проект: "Преподаване чрез изобразително изкуство", по Секторна програма "Коменски".

  • Адаптирахме проекта към сегашната ситуация:

Обсъдихме възможността да се доведат ученици с учителите за следващите срещи и повечето от партньорите обясниха, че за тях това би било невъзможно, защото не могат да пътуват с деца.

  • Определихме отговорностите:

Решихме да се следват задачите, заложени в проекта.Добавихме нова задача на Франция, която да отговаря за TTA Bear (Мечето-талисман на проекта (Т-Т-А-Преподаване чрез изобразително изкуство)

  • Прегледахме и анализирахме дейностите:

Преценихме, че всички дейности са подходящи, но бихме могли да направим и повече.
Поради това решихме да добавим ДЕЙНОСТТА на TTA BEAR - Плюшеното мече, което ще пътува из Европа по време на този проект с книга, в която ние ще добавяме снимки и истории от ежедневието ни.Решихме да направим малка изложба през май в класа / училището / за художника, който сме избрали. (Можем да направим Картини на различни художници, но трябва да изберем един художник за голяма изложба през 2013г.
1) Художникът трябва да бъде от началото на 20-ти век, Представител на Авангард или Модернизъм.
2) Когато изберем художник, трябва да споделим решението си с останалите партньори и да изпратим брошура с информация за художника, който сме избрали (направена от нашите ученици). Също така добавихме още една нова дейност видеоконферентен разговор. За осъществяване на видеоконферентната връзка, ние се договорихме да работим по двойки:

  • Полша - Литва
  • Италия - Гърция
  • Франция - Румъния
  • Словения - Испания
  • България - Англия

ІІ среща


Участниците в проекта представиха кратки презентации за извършените дейности в периода след приключване на първата среща в Испания до началото на посещението в Раджионков - Полша. Във всяка от участващите организации е направен кът на проекта с информация за страните, от които са училищата. Всички училища избраха художник, чиито картини да бъдат пресъздадени от учениците. Ние решихме да се запознаем с живота и творчеството на Владимир Димитров-Майстора.След това бе намерена информация за художника от учениците и с помощта на преподавателите по английски език бе преведена на работния език на проекта- английски. Биографията на всеки един от художниците, както и техни снимки, бе качена в сайта на проекта, който е със същото Заглавие "Преподаване чрез изкуство".


Мечето, талисман на проекта, започна "пътуването" си от Франция, където гостува в различни семейства. След това пристигна в СТАРА ЗАГОРА - България, където традицията да гостува при децата продължи. Попълнени бяха двата дневника на Мечето и на училищата, включени в проекта. Представената информация е богата: описание на училището ни, на СТАРА ЗАГОРА. На традицията за подаряване на мартеници учениците приготвиха мартеници за приятелите си от Испания. Също така поместихме данни за кирилицата и за столицата ни София. След това Мечето гостува на учениците от Молина де Сегура - Испания и бе донесено от колегите в Полша. По предложение на домакините, то остана в Раджинков до следващата среща във Франция. Проведени бяха и видеоконферентни разговори между партньорите, които бяха показани по време на срещата. Предложението бе да се проведат още два разговора: между предишните двойки партньори и с друг партньор, а именно: България-Англия и България-Испания. Всяка една организация бе подготвила няколко проекта за лого, които участваха в мини-конкурс за избор на лого на проекта.

 

Координаторът на проекта, Хесус Ортуно, представи сайта на проекта и начините, по които ще се работи за добавяне на нова информация или обогатяване на вече наличната. Лор Фернандес, координатор на училището в Тес, Франция, ни запозна с програмата за следващата среща в Гренобъл - Франция.


Посетихме кметството в Раджинков, където се срещнахме с кмета на града, както и с други представители на местната власт. Домакините бяха подготвили кратка презентация за историята на Полша и изгледи от градове в Полша. Домакините ни заведоха в Музея на хляба, който съхранява по един неповторим начин историята на града и околността. Единият ден бе посветен на посещението ни в училището, където бяхме приятно изненадани от програма, подготвена както от домакините, Така и от учители и ученици от други училища от Раджионков. Разгледахме дейностите, извършени от домакините: кът на проекта, фигури по картина на Тадеош Маковски, избраният художник от домакините и реплики по негови картини, които са украсили цялото училище.

 

ІІІ среща


Участниците в проекта представиха кратки презентации за извършените дейности в периода след приключване на втората среща в Полша до началото на посещението в град Гренобъл, Франция. Не бяха осъществени всички разговори в скайп. Споделихме затрудненията, които имаме с интернет връзките. Във всяка от участващите организации са открити изложби с картини, вдъхновени от творбите на избрания от тях художник. Някои училища вече имат и реплики на картини на художници от другите държави, които ще бъдат включени в предстоящи изложби. Мечето, талисман на проекта, бе донесено от колегите от Полша, където гостува в различни семейства. Пол Бачелор от Англия и Ана Рано от Италия показаха презентации за това как да се преподават другите учебни предмети чрез изкуството, а също и как да се включва изкуство в ключовите компетентности. Проведена бе дискусия за това как да използваме изкуството в преподаването по всички предмети. Единият ден бе посветен на посещението ни в училището (това са детска градина и училище за ученици до 12 - годишна възраст), където разгледахме стаята, създадена за дейностите по проекта. Включихме се в инициативата на колегите от Франция за създаване на голяма картина на Матис , сглобена от различни части, пресъздадени от представителите на всяка една от държавите. Присъствахме на един урок при най-големите ученици, които ни зададоха въпроси, свързани с националната ни кухня, с бита ни и социалното общуване. Посетихме дом за деца с увреждания и специални образователни потребности, които общуват с връстниците си от училището, като организират съвместни мероприятия. Посетихме кметството в с.Тес, където се срещнахме с кмета, както и с други представители на местната власт. Разгледахме изложба от творби на децата от училището, подредена в сградата на кметствтото.