Първо ОУ Георги Бакалов
Основно училище в град Стара Загора

Откриване на учебната 2020/2021 година

Откриване на 15 септември на учебната 2020/2021 година. Приветствено слово на директора. Приветствено слово на кмета на гр. Стара Загоа, г-н Живко Тодоров. Приветствено слово на началника на РУО - гр. Стара Загора, Татяна Димитрова. Приветствено слово на родител-ветеран. Приветствие от ученик от първи клас. Музикален поздрав от учителя по музика - Милен Стоянов. Издигане на българския флаг. Традиционно разчупване и захранване на първокласниците с хляб, мед и сол.

Откриване на учебната 2020/2021 година  - Изображение 1