Първо ОУ Георги Бакалов

Основно училище в град Стара Загора

Първо основно училище „Георги Бакалов” е едно от най-старите училища в града на липите. Педагогическият персонал се състои от висококвалифицирани амбициозни учители, които влагат много старание и новаторство в работата си.

Ученици, учители и училищното ръководство участват в редица проекти по различни направления. 

Училището разполага с: модерни компютърни кабинети; мултимедийна зала; кабинет с интерактивна дъска; богата библиотека; медицински кабинет; просторен двор за игри. 

Добрите успехи в учебно-възпитателния процес, наградите и завоюваните призови места в областта на спорта, изобразителното изкуство, музиката са доказателство, че
Първо основно училище “Георги Бакалов”
е първо не само по име. 

Актуални новини